Home
FILMARCHIEF
1 Minuut film
Animatie
Bedrijfsfilm
Culinair
Dierenmanieren
Diverse
Fantasie
Herfst thema
Intro's
Kunst & kitch
Kerst & Nieuwjaar
Lente thema
Muziek & theater
Reizen
Reportages
Steden & dorpen
Toeristisch
Winter thema
Zomer thema
Projecten mailgroep
Seniorennet
FOTOARCHIEF
Pascallekes 2006
Pascallekes 2007
Pascallekes 2009
Beurs langer actief
5 Jaar Seniorennet
Poëziemiddag
INFO
Regels mailgroep
Wedstrijdreglement
Fotoarchief leden
Officiële intro
 

REGLEMENT MAILGROEP

 

Voor het gebruik van de mailgroepen zijn er extra regels. Het gebruik maken van de mailgroepen is een privilege en geen recht.
Indien u deze regels overtreedt is het mogelijk dat u wordt uitgesloten, al dan niet tijdelijk, al dan niet op alle mailgroepen.
Hou er rekening mee dat het werken met de mailgroepen ook onderhevig is aan de Belgische wetgeving (land waar SeniorenNet-server staat), wat maakt dat bij ernstige overtredingen het mogelijk is dat er gerechtelijke stappen worden ondernomen (hier gaat het dan vooral over spam, pesterijen, stalking, kinderporno, auteursrechten enz.)

- U dient minimaal 45 jaar te zijn om te mogen inschrijven op de SeniorenNet Mailgroepen of hier gebruik van te maken op eender welke wijze dan ook.

- U dient tenminste één maal in de drie maand aan te loggen bij de mailgroep om lid te kunnen blijven. Leden die deze termijn overschrijden worden automatisch verwijderd zonder verdere kennisgeving. U kan zich naderhand steeds opnieuw lid maken.

- Om films op onze website te plaatsen moet u ook de maker van de film zijn. De gepresenteerde beelden moeten minstens uit 80% eigen opnames bestaan. Het is echter wel toegestaan om de overige 20% aan te vullen met foto’s of beelden van andere oorsprong. Deze gebruikte beelden moeten duidelijk vermeld staan in de aftiteling, alsook de bron.

- Films over een bedrijf of werking van een firma kunnen aangeboden worden indien alle merknamen die naar dit bedrijf of firma verwijzen onleesbaar worden gemaakt. De firma naam of bedrijfslogo mag eveneens ook niet in de aftiteling of de commentaarstem voorkomen. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien er toestemming wordt verleend door Seniorennet.be

- De filmpjes kunnen op twee manieren aangeboden worden bij de mailgroep.(zie pagina “Help”). Dit dient steeds via privé mail te gebeuren. Het vermelden van links naar films of website wordt niet toegelaten en kan leiden tot uitsluiting in de mailgroep.

- Alle onderwerpen zijn toegelaten, het spreekt vanzelf dat onwettelijke onderwerpen, pornografisch materiaal, ed. geweigerd worden. Ook films gemaakt in opdracht of verzoek van een vereniging, organisatie of bedrijf, vreemd aan Seniorennet, met als doel promotie te voeren, worden weerhouden.

- Het veelvuldig versturen van eenzelfde bericht naar eenzelfde mailgroep is niet toegelaten. Het is niet leuk voor de andere gebruikers dat hun hele mailbox vol zit met dezelfde e-mail.

- Reclame en/of spam is niet toegelaten, in welke vorm dan ook, voor welk product/website/bedrijf dan ook, uitgezonderd SeniorenNet.

- Beledigingen, provocaties, pesterijen, stalking en elk ander storend gedrag zijn niet toegelaten.

- Links doorsturen naar externe illegale websites of websites die illegale content aanbieden (zoals illegale muziek of illegale software) is verboden.

- De verspreiding van persoonlijke gegevens over àndere gebruikers, met de bedoeling hen schade toe te brengen is niet toegelaten.

- Pornografie, kinderporno, racisme, seksuele uitdrukkingen en politiek zijn niet toegestaan. Een uitzondering hierop is dat politieke onderwerpen wel toegelaten zijn in de daarvoor voorziene mailgroep(en).

- Aanstootgevende, vulgaire, onleesbare of onnodig ingewikkelde schuilnamen (gebruikersnamen) zijn niet toegestaan.

- De uitwisseling of verspreiding van materiaal dat beschermd wordt door auteursrechten is niet toegelaten.

- De uitwisseling of verspreiding van materiaal dat wettelijk verboden is (illegale software, illegale muziek, hacksoftware, virussen, enz.) is niet toegelaten

- Indien u toch besluit om een muziekfragment of een ander door auteursrechtelijk beschermd werk te versturen als bijlage bij uw bericht dient u bij de rechtmatige eigenaars van deze werken een uitdrukkelijke toestemming vragen alvorens het bericht te verzenden.

- Het verzamelen van de e-mail adressen van de gebruikers met de bedoeling deze te gebruiken voor andere doeleinden dan voor de mailgroepen (zoals doorverkoop van de adressen, spam, reclame, enz. ) is niet toegelaten.

- SeniorenNet is niet verantwoordelijk voor wat haar leden versturen. Iedere auteur is zélf verantwoordelijk voor zijn eigen inbreng, de inbreuken die uzelf doet en de eventuele gevolgen hiervan.

- Neem de algemene fatsoens- en privacyregels in acht. Citeer niet uit een privémail, zonder de ander zijn toestemming.

- Het is niet toegelaten berichten, e-mails, teksten, bijlagen, namen, e-mail adressen of andere gegevens die u ontvangen heeft via de SeniorenNet Mailgroepen of die toegankelijk zijn via de SeniorenNet Mailgroepen te gebruiken voor andere doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SeniorenNet en de auteur of verzender van de gegevens.

- Stuur enkel berichten naar de mailgroep die passen binnen de doelstelling van de mailgroep. De algemene doelstelling ziet u op de algemene pagina om in te schrijven, alsook in de bevestigingsmail die u kreeg bij inschrijving.

- Bij overtreding kan overgegaan worden tot (tijdelijke) uitsluiting op één of meerdere mailgroepen, uitsluiting op heel SeniorenNet, het lidmaatschap van de SeniorenNet Club kan opgezegd worden en bij ernstige overtreding kunnen er gerechtelijke stappen ondernomen worden of aangifte gedaan worden bij uw provider.

- Enkel SeniorenNet kan beslissen iemand uit te sluiten, al dan niet tijdelijk, al dan niet op alle mailgroepen. Deze beslissing is bindend. Het is ten strengste verboden na uitsluiting om toch toegang te krijgen tot de mailgroepen, al dan niet onder een andere naam/e-mail adres/IP adres.

- Leden die in een periode van drie maand niet meer hebben aangelogd (invoeren schuinaam + paswoord) worden zonder verdere verwittiging uit de mailgroep uitgeschreven. Het staat hun steeds vrij om zich later opnieuw lid te maken.

Alle berichten die verstuurd worden via de mailgroepen worden opgeslagen in een databank, dat als bewijsmateriaal kan dienen. Ook uw e-mail adres, gebruikersnaam, datum en tijd, IP adres, browsergegevens, de attachments (bijlagen), enz. worden mee opgeslagen om indien nodig u te traceren. Dit wordt uitsluitend gebruikt ter bescherming van onze gebruikers, deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bij het inschrijven op de mailgroepen verklaart u zich akkoord met deze regels en bent u hieraan onderhevig. Bij het inschrijven op de mailgroepen krijgt u ook automatisch de gratis SeniorenNet nieuwsbrief omdat deze belangrijke mededelingen kan bevatten over de mailgroepen. Het is echter ten allen tijde mogelijk u daarop uit te schrijven zonder enige kost of verplichting. Deze regels kunnen in de toekomst worden aangepast zonder voorafgaande mededeling. Deze regels zijn een extra uitbreiding van de algemene disclaimer van SeniorenNet.

Melding overtredingen

Klachten over andere gebruikers kunnen gericht worden naar klachtencommissie@seniorennet.be. Met vermelding van de klacht, over wie het gaat en u stuurt enkele berichten (2 à 3) ter ondersteuning van uw klacht. Bij het versturen van een klacht naar de SeniorenNet Klachtencommissie vervalt de regel dat het citeren uit privé mails niet toegelaten is. Het doorsturen van niet toegelaten materiaal (spam, auteursrechtelijk beschermd,...) is dan ook toegelaten naar SeniorenNet Klachtencommissie indien dit als bewijsmateriaal dient.
Na het ontvangen van de melding zal SeniorenNet beslissen of het daadwerkelijk tegen de regels is en wat de sancties zijn. Een klacht insturen is eenvoudig, snel, anoniem, gratis en krijgt prioriteit. De SeniorenNet adviescommissie zal oordelen over de klacht en de eventuele sanctie opleggen.

 
 
WIE, WAT, HOE
Instructie video's
Nieuwe camcorder
LINKS
Software testen
Video bewerking
Video & compressie
Digitale video
ARTIKELS
 
Mailgroep filmen, digitale video & montage
SENIORENNET.BE