Home
FILMARCHIEF
1 Minuut film
Animatie
Bedrijfsfilm
Culinair
Dierenmanieren
Diverse
Fantasie
Herfst thema
Intro's
Kunst & kitch
Kerst & Nieuwjaar
Lente thema
Muziek & theater
Reizen
Reportages
Steden & dorpen
Toeristisch
Winter thema
Zomer thema
Projecten mailgroep
Seniorennet
FOTOARCHIEF
Pascallekes 2006
Pascallekes 2007
Pascallekes 2009
Beurs langer actief
5 Jaar Seniorennet
Poëziemiddag
INFO
Regels mailgroep
Wedstrijdreglement
Fotoarchief leden
Officiële intro
 

REGLEMENT WEDSTRIJD

 

I.VOORWAARDEN

Art.I.1 - De “Trofee van het jaar” loopt van 1 januari tot 31 december. Alle filmpjes die in deze periode worden ingestuurd kunnen in aanmerking komen. Alle punten uitgereikt door de leden moeten zeker binnen zijn in de aangegeven periode.(zie III.Quotering)

Art.I.2 - Het is niet toegelaten om onder verschillende "schuilnamen" aan te loggen om kans te maken op meer prijzen. Ingeval van fraude volgt onverbiddelijk uitsluiting.

Art.I.3 - Alle onderwerpen zijn toegelaten, het spreekt vanzelf dat onwettelijke onderwerpen, pornografisch materiaal, ed. geweigerd worden. Ook films gemaakt in opdracht of verzoek van een vereniging, organisatie of bedrijf, vreemd aan Seniorennet, met als doel promotie te voeren, worden weerhouden.

Art.I.4 - De filmwedstrijd staat open voor alle leden van de Mailgroep "Filmen" van SeniorenNet.be. De deelname is volledig kosteloos. Echter de leden welke beroepsmatig filmproducenten zijn worden uitgesloten.

Art.I.5 - Meer dan 1 filmpje per deelnemer is toegelaten voor zover het over verschillende onderwerpen handelt. Een deelnemer kan echter maar een keer een prijs winnen. Het is echter wel toegelaten een film aan te bieden in verschillende delen telkenmale met de aanduidding: “deel X”.

Art.I.6 – Films over een bedrijf of werking van een firma kunnen aangeboden worden indien alle merknamen die naar dit bedrijf of firma verwijzen onleesbaar worden gemaakt. De firma naam of bedrijfslogo mag eveneens ook niet in de aftiteling of de commentaarstem voorkomen. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien er toestemming wordt verleend door Seniorennet.be

Art.I.7 - De inzender van een filmpje moet ook de maker van de film zijn. De gepresenteerde beelden moeten minstens uit 80% eigen opnames bestaan. Het is echter wel toegestaan om de overige 20% aan te vullen met foto’s of beelden van andere oorsprong. Deze beelden moeten wel een meerwaarde brengen aan de filmen niet enkel bedoeld zijn om mooiere beeldjes te brengen.
 Deze gebruikte beelden moeten duidelijk vermeld staan in de aftiteling, alsook de bron. In geval van twijfel kan het ruw beeldmateriaal worden opgevraagd

Art.I.8 - Is de film met verschillende mensen gemaakt, moet dit zoals het hoort in de eindgeneriek vermeldt worden. Indien filmen worden aangeboden die door verschillende mensen zijn gemaakt is het aan te bevelen dat dit mensen van Seniorennet zijn. Dus geen filmen van video-clubs, e.a.

Art.I.9 - Filmpjes eenmaal ingestuurd om deel te nemen aan de trofee kunnen naderhand niet meer aangepast en verbeterd worden. Het is evenmin toegelaten meer dan één versie van een zelfde filmpje op te sturen. Filmpjes anders aangeboden mogen wel ter verbetering gewijzigd worden. Filmpje die aangeboden werden als nieuwe film kan naderhand niet verplaatst worden om toch in aanmerking te komen voor de trofee.

Art.I.10 – Men kan eveneens een film aanmelden buiten de wedstrijd. De keuze om een film buiten wedstrijd aan te bieden moet duidelijk kenbaar gemaakt zijn voor hij te bekijken is. Op deze inzendingen dient geen quotering te worden gegeven, maar kan wel van commentaar voorzien worden. Het is echter nadien niet meer mogelijk dezelfde film aan te bieden als wedstrijdfilm.

 

II.UPLOADEN

Art. II.1 - Aangezien publiciteit niet toegelaten is op SeniorenNet.be moeten naam en/of logo's van een bedrijf voldoende onherkenbaar worden gemaakt in het doorgestuurde filmpje.

Art.II.2 - De filmpjes kunnen op twee manieren aangeboden worden bij de mailgroep.(zie pagina “Help”).

Art.II.3 – De films moeten in de linker bovenhoek voorzien zijn van het logo van Seniorennet.be. Hoe men het logo van Seniorennet aan zijn filmpje toevoegt is terug te vinden hier. Films die niet aan deze voorwaarde voldoen worden geweigerd.

Art.II.4 - De inzendingen gebeuren in WMV (Windows media video), MOV-formaat (Quick-time) of FLV (Flash) en zijn beperkt tot 10 minuten in tijd en 100 MB per film indien men ze rechtstreeks naar de mailgroep stuurt.

Art.II.5 -Men heeft ook de mogelijkheid om zijn eigen films aan te leveren via You Tube. Hiervoor dient u een account op eigen naam aan te maken. Daarbij gelden de beperkingen opgelegd door deze aanbieder. Meer informatie daarover vind u hier. Het doorgeven van de link of embed code gebeurd via privé mail en mag niet via de mailgroep verspreid worden.

Art.II.6 - De filmpjes kunnen door iedereen bekeken en beoordeeld worden op de website van de mailgroep vanaf ze opgestuurd worden door de deelnemers.

Art.II.7 - SeniorenNet.be behoudt zich het recht voor om de ingezonden filmpjes te gebruiken in het voordeel van SeniorenNet.be, de mailgroep "Filmen" en de maker.

 

III.QUOTERING

Art.III.1 - Alle leden mogen de ingestuurde filmpjes punten toekennen (van 1 tot en met 100 ) Daarbij mag meer dan eenmaal dezelfde quotering gegeven worden aan meerdere filmpjes.

Art.III.2 – Elke maand dienen punten te worden toegekend aan de inzendingen van deze maand. Deze punten dienen uiterlijk de 15 dag van de volgende maand ons te bereiken.

ArtIII.3 – Het filmpje met de meeste punten wordt geselecteerd voor de uitreiking van de Trofee. Bij onvoldoende aantal (12 films) wordt op het einde van het jaar de films die de hoogste quotering haalden toegevoegd.

Art.III.4 – Aan de twaalf geselecteerde filmpjes dient op het einde van het jaar nogmaals punten te worden toegekend zodoende de winnaar te kennen. De punten voor de maand selectie dienen uiterlijk tegen 15 januari van het volgende jaar te worden opgestuurd. De punten op de twaalf geselecteerde filmpjes moeten ons bereiken op 15 februari.

Art.III.5 - De punten quoteringen worden privé opgestuurd naar mailgroep.filmen@gmail.com om zo de anonimiteit te waarborgen. Hierbij dient duidelijk vermeld te worden de titel van de film, de schuilnaam en uiteraard het aantal punten.

Art.III.6 - Van het totaal toegekende punten wordt een gemiddelde genomen. Op dergelijke manier wordt vermeden dat één iemand punten krijgt van vele leden, terwijl iemand anders enkel punten krijgt van een aantal mensen.

Art.III.7 - Bovendien mogen alle leden bij de quotering ook hun commentaar toevoegen. De commentaar op de filmpjes kan uitsluitend gebeuren via de mailgroep.

Art.III.8 De definitieve uitslag van deze wedstrijd zal bekend gemaakt worden op de uitreiking van de Pascallekes, het eerste weekend van de maand maart. Naderhand wordt enkel de rangschikking, zonder vermelding van het aantal bekomen punten, op de website geplaatst. Indien gewenst kan men steeds bij de mentor van de website via privé mail de toegekende punten opvragen.

Art.III.9 – De uitreiking van de trofee is vastgelegd op 6 maart van 2012. De locatie en andere nuttige gegevens zullen twee maand voor deze datum op de website verschijnen.

IV. TRIVIA

Art.IV.1 - Een deelnemer welke 3 x de Trofee op rij gewonnen heeft, krijgt de eretitel van “ LAUREAAT “. Deze eretitel houdt echter in dat deze Laureaat voor de volgende wedstrijden nog filmpjes kan inzenden echter zonder in aanmerking te komen voor de trofee.

Art.IV.2 - Als een Laureaat bij de volgende wedstrijden opnieuw op de eerste plaats staat gaat de trofee automatisch naar de 2de gerangschikte. De Laureaat dient zijn eerste plaats te beschouwen als bevestiging door de leden dat hij terecht de titel van Laureaat mag dragen. Een Laureaat behoudt zijn eretitel totdat een andere deelnemer 3x de trofee heeft gewonnen.

Art.IV.3 - Prijzen zijn voorzien voor de winnaars. Zij dienen persoonlijk tijdens de uitreiking te worden afgehaald. Zij worden niet opgestuurd. Wellicht overbodig te vermelden dat we dit niet doen omwille van de prijzen.

Art.IV.4 - In geval van exequo en/of betwisting is de adviescommissie van SeniorenNet.be bevoegd. De beslissingen van de commissie zijn onherroepelijk en bindend.

Deelname aan de wedstrijd houdt automatisch de akkoordverklaring in met dit reglement.

 

 

Heel veel succes allemaal.

 

 

 

 

 

 

Plaatsen van logo op filmbeelden
Om te voorkomen dat uw video toch ongewild ergens anders rond circuleerd, verplichten we iedereen om op zijn ingestuurde filmpjes het loge van Seniorennet te plaatsen. Dit gebeurt links bovenaan. Het grootste deel van de montagepakketten heeft de mogelijkheid een hele reeks formaten van afbeeldingen binnen te halen. Aangezien het loge dient weer gegeven te worden met een transparante achtergrond (zodat uw filmbeelden zichtbaar blijven), dient men dan te opteren voor een bestandsformaat die transparantie ondersteund. Daarin heb je de keuze tussen GIF, WMF, PSD, PNG, TGA, EPS. De formaten WMF en EPS zijn vectorieël. Dat betekend dat we deze kunnen vergroten of verkleinen zonder kwaliteitsverlies, en dat betekend ook dat ze het minst onze pc belasten. De formaten GIF, PSD, PNG, TGA zijn pixelbestanden en moeten dus bij verkleining allemaal worden herberekend door onze montagesoftware. Dat vraagt rekenwerk en kan het renderen aanzienlijk verlengen. BMP en JPEG zijn de minst aangewezen types van afbeeldingen, omdat deze een witte achtergrond bevatten en in het montage programma dan gebruik moet worden gemaakt van het zogenaamde "color key" om het wit transparant weer te geven. Dat kost nogmaals extra rekenkracht voor de CPU.

Seniorennet biedt daarom een hele reeks logo's aan in diverse formaten die gedownload kunnen worden en gratis mogen worden gebruikt. De link naar deze pagina bevindt zich hier. Verder op deze pagina staat ook nog de nodige richtlijnen hoe je deze logo's moet binnenhalen.

We adviseren de leden te opteren voor een niet al te groot logo, zodat dit geen storend element is op het beeld. Een geschikt exemplaar kan je hier downloaden.

 

 

 

 
 
WIE, WAT, HOE
Instructie video's
Nieuwe camcorder
LINKS
Software testen
Video bewerking
Video & compressie
Digitale video

ARTIKELS

Hoe film beoordelen

Hoe Sontofind gebruiken

Bijkomend licht voor onze camera

Videoformaten


A
udacity

IEEE1394 onder Windows 7


Dualboot


Leren monteren

 
Mailgroep filmen, digitale video & montage
SENIORENNET.BE